Zemné stabilizácie

Málo zhutnená a nestabilná pôda môže tvoriť na mnohých terénoch veľký problém.

Sypká a málo spevnená plocha alebo podložie spôsobuje nízku nosnosť na meter štvorcový využívanej plochy, málo tuhé stavenisko sťažuje pracovné procesy, postupy a prístup pre stavebné a dopravné vozidlá na stavebnom projekte.

Je náročnejšie odhadnúť a vypočítať požiadavky, týkajúce ekonomických faktorov nevyhnutných na zhutnenie, ktoré stanovujú projektanti a zhotovitelia projektov. Všetky prestoje znamenajú stratu času a peňazí pri každom projekte alebo výstavbe.

V oblasti stabilizácie pôdy realizujeme:

  • stabilizácia vonkajších plôch a priestranstiev pri výstavbe komerčných budov, polyfunkčných domov a rodinných domov
  • stabilizácia vnútorných priestorov pre výstavbu haly, štadiónov, výstavísk, logistických centier
  • stabilizácia a výstavba príjazdových ciest, verejných komunikácií, parkovísk, odstavných plôch
  • drvenie a stabilizácia pôvodného podkladu komunikácií a existujúcich podloží

Potrebujete zemné alebo terénne práce?

Neváhajte nás kontaktovať!