Čistenie a údržba pozemkov

Kompletné čistenie neupravených terénov, priestranstiev a pozemkov verejných alebo súkromných. Zarastené plochy krovím, náletovými drevinami a inou nežiaducou zeleňou alebo rastlinným porastom, likvidácia nevyužívaných vinohradov a  ovocných sadov.

Frézovanie pňov, kmeňov stromov a náletových drevín všetkých priemerov a veľkostí. Zemné frézovanie porastu do hĺbky až 30 cm zabezpečí ekologické spracovanie bez dodatočných dopravných nákladov na skládku.

Kosenie a udržiavanie zelene a porastov.

Kyprenie pozemkov a porastov podrývaním, ripperom, prerušenie starých nežiadúcich koreňových štruktúr.

Obnova parkov a zelených plôch, polievanie novej výsadby stromov a zelene.

Potrebujete zemné alebo terénne práce?

Neváhajte nás kontaktovať!