Demolácie a búracie práce

Tam, kde má vzniknúť niečo nové, musí často najprv ustúpiť, zaniknúť to staré.

V lokalite Nitra a v ďalších miestach na Slovensku zabezpečujeme búranie a demolácie budov, domov, objektov a úplné čistenia priestorov objektov a pozemkov.

Demolačné práce vykonávame strojovým spôsobom, profesionálne vybavenie sa bez problémov postará o všetky objekty aj terén. Demolácie realizujeme až do výšky 30 metrov.

V našom odbore ponúkame komplexné služby. Budovu doslova zrovnáme so zemou, stavebnú suť odvezieme a povrch po demolácii upravíme. Búranie budov robíme s maximálnym dôrazom na bezpečnosť a ekologické spracovanie.

Všetky činnosti pri demontáži alebo demolácií vykonávame v súlade s príslušnými právnymi normami a zákonmi o stavebných odpadoch. Naši pracovníci sú pre túto činnosť vyškolení, majú všetky oprávnenia a skúsenosti v oblasti bezpečnosti práce, ekológie a ochrany životného prostredia.

Potrebujete zemné alebo terénne práce?

Neváhajte nás kontaktovať!