Na začiatku každej novej cesty sú zemné práce.

Vykonávame komplexné zemné práce a terénne úpravy na celom Slovensku a v celej Českej republike. Realizujeme stavby od najmenších až po rozsiahle komplexné projekty, taktiež hrubé terénne úpravy, hĺbkové zemné práce, dokončovacie teréne úpravy, výstavbu komunikácií, výkopové práce pre inžinierske siete (plynovody, vodovody, kanalizácie, ropovody).

Zabezpečenie následnej úpravy terénu je maximálne presné vďaka použitiu najnovších výpočtových 2D a 3D technológií využívaných na našich strojoch a mechanizmoch. Ďalšie zhutňovanie a stabilizovanie podkladu realizujeme pomocou zemných stabilizačných fréz a vibračných postupov, čím dosiahneme kvalitné ekonomické a časové ciele.

Potrebujete zemné alebo terénne práce?

Neváhajte nás kontaktovať!