Recyklácia stavebného odpadu

Recyklácia je realizovaná aj ako samostatná činnosť podľa požiadaviek zákazníka. Recykláciu stavebných a demolačných odpadov je možné realizovať v mieste demolácií alebo v recyklačnom stredisku firmy. Recyklovať je možné odpad z demolácií budov, vozoviek alebo iných objektov a podkladov. Recyklát je plnohodnotnou náhradou prírodných materiálov.

Recyklácia materiálov prináša úsporu nákladov na prepravu a skladovanie odpadu, nákladov na nákup prírodného kameniva, napomáha k znižovaniu environmentálnych dopadov na prírodné okolie a zaťaženie riadených skládok so šetrnosťou na prírodné zdroje.

Recyklácia stavebného odpadu je vykonávaná mobilnou recyklačnou linkou. Stavebná suť je mechanicky upravená drvením na predvolenú frakciu a triedením roztriedená tak, aby svojou štruktúrou spĺňala vlastnosti predpísané zákonom o odpadoch.

Triedenie a drvenie stavebných materiálov a odpadu

  • betón, železobetón,
  • murivo, tehla, základové pásy
  • zmesový stavebný odpad
  • asfalt, štrky a zmiešané kamenivo
  • dlažba, keramika,
  • zmes hliny a rozličných prírodných štruktúr

Povolenia zo životného prostredia

Potrebujete zemné alebo terénne práce?

Neváhajte nás kontaktovať!