Zemné práce Nitra a okolie

Vykonávame komplexné zemné práce a terénne úpravy na celom Slovensku, taktiež v celej Českej republike.

Realizujeme stavby od najmenších až po rozsiahle komplexné projekty.

Zemné práce zabezpečujeme vo viacerých oblastiach ako hrubé terénne úpravy, hĺbkové zemné práce, dokončovacie teréne úpravy, výstavbu komunikácií, výkopové práce pre inžinierske siete (plynovody, vodovody, kanalizácie, ropovody).

Zabezpečenie následnej úpravy terénu je maximálne presné vďaka použitiu najnovších výpočtových 2D a 3D technológií využívaných na našich strojoch a mechanizmoch.

Ďalšie zhutňovanie a stabilizovanie podkladu realizujeme pomocou zemných stabilizačných fréz a vibračných postupov, čím dosiahneme kvalitné ekonomické a časové ciele.

Špecializujeme sa taktiež na búranie domov, búranie budov v objektoch, búranie a čistenie pozemkov v areáloch.

Búracími prácami len začíname proces ako je separácia odpadov a dreva, separácia stavebnej sute so stavebných materiálov, čistenie a triedenie odpadov ekologickým spôsobom.

Recykláciu kompletne realizujeme mobilnými drvičmi s triedičom. Preprava a separácia je vykonávaná strojovým spôsobom bez Vašej námahy.

Predaj sypkých materiálov štrk, piesok, kamenivo a recykláty zabezpečujeme s vlastnou nákladnou dopravou.

HRUBÉ TERÉNE ÚPRAVY

  • zemné práce od najmenších výkopov po rozsiahle stavby a projekty
  • zemné práce pri strhnutí terénov pred začiatkom základových výkopov
  • zhrnutie zeminy, ornice, povrchového materiálu
  • nakladanie sypkého materiálu, piesok, hlina, drva rôznych materiálov, recyklát, stavebná suť
  • zemné práce pri vytváraní a rekonštrukcií komunikácií, odstavných plôch, parkovísk, chodníkov a areálov
  • ťažba a rozprestieranie zeminy, ornice, rekultivácia, úprava pláne a plôch všetkých rozmerov.
  • zlepšenie pevnosti svahov, priekop, jarkov, násypov

Potrebujete zemné alebo terénne práce?

Neváhajte nás kontaktovať!