Skládka stavebného odpadu

Máte stavebný odpad a neviete si s ním poradiť? 

Materiál vyprodukovaný demolačnou činnosťou ako je napríklad stavebná suť, kamenivo a ďalšie ?

Využite našu skládku stavebného odpadu v Nitre.

Ekologicky a šetrne spracujeme v našom recyklačnom stredisku pre čistejšiu a lepšiu budúcnosť ďalších generácií.

Služby

  • Odvoz a uloženie stavebnej sute
  • Likvidácia čiernych skládok
  • Dovoz stavebných materiálov, pieskov, kameňa a betónov
  • Pristavenie kontajnera
  • Recyklácia sute

Ako pripraviť stavebný odpad?

Stavebný odpad nesmie byť znečistený nebezpečnými látkami    (napr. ropnými- olej, smola, nafta)  je nutné pred odvozom oddeliť od sutín iné prímesi ako papiere, plasty, sadrokartóny, asfaltové lepenky, drevo, kov, sklo, hydroizolačné a termoizolačné materiály, eternitové krytiny a podobne.

Čistú stavebnú suť je potrebné podľa možnosti rozdeliť na skupiny betóny, tehly a odovzdať na recykláciu. Ideálna veľkosť jednotlivých kusov by nemala byť väčšia ako 50x50x50cm, ale vieme spracovať aj väčšie celky po dohode.

Odvoz stavebnej sute kontajnerom na skládku

Stavebná suť z rekonštrukcie či demolácie?

Pristavíme kontajnery na dohodnutý čas a miesto.

Potrebujete zemné alebo terénne práce?

Neváhajte nás kontaktovať!