Profil spoločnosti

Firmu BIDELNICA s.r.o. založil v roku 2009 Roman Bidelnica. V tom čase to bola malá „prevádzka jedného človeka“, spoločnosť ale naďalej rástla. Dnes zamestnáva okolo 50 stálych zamestnancov v špecializovaných oblastiach zemných prác, demolácií, dopravy a recyklácie.

Neustále investujeme do vzdelávania a ďalšieho napredovania našich zamestnancov, aby všetky práce, ktoré vykonávajú, boli vykonávané profesionálne, efektívne a v súlade platnou legislatívou.

Pre nás je samozrejmé a veľmi dôležité udržiavať strojové vybavenie vždy modernizované a taktiež plne vybavené. To zaisťuje vysokú úroveň flexibility, ktorá nás neustále posúva vpred pri plnení cieľov našich zákazníkov.

Roman Bidelnica